יש חניות נכים בקרבת מקום

השירות מתבצע דרך חלון שירות במשרד

יש חניות נכים בקרבת מקום

יש שירותי נכים

השירות מתבצע דרך חלון שירות במשרד

יש חניות נכים בקרבת מקום

השירות מתבצע דרך חלון שירות במשרד