מס' רישוייצרןמספר מציעמחיר זכיה
16050402טויוטה409163000
16051602טויוטה409162000
16049902טויוטה409160000
16051302טויוטה409160000
16051402טויוטה409160000
22377402טויוטה409149000
16050202טויוטה406148900
16052202טויוטה406143900
16592801מיצובישי70868000
51028701מיצובישי70567000
51232001מיצובישי70765000
51028201מיצובישי70765000
16593701מיצובישי70765000
51229601מיצובישי70765000
9457332איסוזו70554000
5684130טויוטה70451500
2888932איסוזו70550000
9626772גרור4042000