one-number-round

שלב ראשון

בודקים באתר את תאריכי המכרז הקרוב ומחפשים בקטלוג המכרז רכב רלוונטי לרכישה.

two-number-round

שלב שני

מגיעים לסניף סנקאר בשעות קבלת קהל בימי המכרז , מתרשמים מהרכב ורכבים נוספים המוצעים למכירה.

three-number-round

שלב שלישי

לאחר שמצאתם רכב שבו אתם מעוניינים , עליכם להגיש הצעה באופן ממוחשב במשרדי החברה או חילופין באתר החברה שמבצעת את המכירה.

four-number-round

שלב רביעי

במסגרת ההצעה שתגישו תתבקשו להפקיד כפקידון 10% מגובה ההצעה בצ׳ק בנקאי - להדגיש כי במקרה של אי זכייה במכרז כספכם יוחזר במלואו.

five-number-round

שלב חמישי

מספר ימים לאחר סיום המכרז ולאחר התכנסות ועדת המכרזים, יפורסמו הצעות הזוכים באתר סנקאר תחת קטגוריית ״תוצאות מכרזים״.

six-number-round

שלב שישי

חשוב להדגיש שלא יתקבלו הצעות נוספות לאחר שעת סיום המכרז ועל כן הנכם מתבקשים להגיע לסניף מוקדם יותר בכדי להימנע מאי נעימות.