שאלות נפוצות

להשתתפות במכרז יש להיכנס ל”רשימת רכבים” ביום המכרז מומלץ כחצי שעה לפני תחילת המכרז ,וללחוץ על ”למתן הצעה במכרז” וכך תעברו לדף המכרז

שאלות ותשובות

כיצד משתתפים במכרז?

המעוניינים להשתתף במכרז צריכים להגיע למגרש בו מתקיימת המכירה, במקום מוצבים מחשבים שבהם ניתן להגיש הצעות רלוונטיות. לאחר הגשת ההצעה במחשב, על המציע להפקיד במקום פיקדון ע״ס 10% מסך הצעתו.

איך מפקידים את הפיקדון להצעה?

הפקדת הפיקדון מתבצע ע”פ הגורם המוכר אם זה הוצל”פ/רשות המיסים הפיקדון מתבצע בצק פרטי על שם הגורם (רשות האכיפה והגביה/רשות המיסים) הפיקדון ליתר הגורמים המציעים רכבים במכרז הפיקדון הנו בהעברה בנקאית/צק בנקאי בלבד.

כיצד נקבעים הזוכים במכרז?

ועדת מכרזים המנוהלת ע”י הגורמים הממשלתיים אשר בוחנת את תקינות ההצעות (חתימה על המסמכים, פיקדון וכו’). לאחר עיבוד ההצעות מופק דוח עם כלל ההצעות לקבלת אישור סופי אודות הזוכים. להדגיש כי לועדה ישנה הזכות שלא לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

כיצד ניתן לבטל הצעה שניתנה?

המציע רשאי לבטל את הצעתו לפני כינוס ועדת המכרזים ללא הפסד הפיקדון. על המציע לשלוח פקס למס׳ 08-8568419 בו מציין את בקשתו, פרטיו האישיים, מס’ רכב עליו הגיש הצעה, מס’ הפריט וסיבת הביטול.

כיצד אדע אם זכיתי במכרז?

לאחר קבלת אישורי המכירה מועדות המכרזים , הנהלת החברה מפרסמת רשימה של כלל הזוכים במכרז עם סכום הזכיה. רשימת הזוכים תפורסם בלוח המודעות של המגרש בו בוצעה המכירה ובאתר האינטרנט של החברה . כמו כן , החברה מוסרת הודעה טלפונית לזוכים במכרז.

כיצד ניתן לקבל את הרכב לאחר זכיה?

הזוכה ניגש למגרש אשר בו התבצעה המכירה, משלם את מלוא סכום זכייתו ומקבל את הרכב/פריט. לאחר ביצוע העברת בעלות במשרד הרישוי על שם הזוכה , המחסן ישחרר את הרכב לבעליו החדש. על הזוכה קיימת חובה לשחרור הרכב/ המטלטלין תוך 7 ימים מיום אישור הועדה.

כיצד המציעים שלא זכו מקבלים החזר פיקדון?

למציעים אשר לא זכו במכרז יוחזר מלוא סכום הפיקדון תוך 10 ימים מאישור ועדת המכרזים, בצ’ק לפקודת שם המציע. המציעים אשר זכו במכרז, סכום הפיקדון יקוזז מסכום התשלום על הזכיה.

כיצד ניתן ליצור עמכם קשר במקרה של שאלות נוספות?

ניתן לפנות בכתב בכל שאלה בנושא המכרזים וניהולם למנהלי המחסנים עם תיאור הפנייה ופרטים מזהים בווטסאפ 054-6514845