מהי מכירה בשיטת המכרז הסגור

מכירה בשיטת המכרז מאפשרת לכל המעונין לתת הצעת מחיר לפריט אשר מופיע למכירה במכרז
ומוצג באולם התצוגה של אחד המחסנים בצורה אישית ללא התערבות גורמים חיצוניים.
על המציע לתת הצעתו לפי שיקולו הבלעדי.
ע”פ השיטה הזו ההצעה הגבוה זוכה בפריט המוצא, יחד עם זאת שומרת לעצמה ועדת המכרזים הזכות לא לקבל את ההצעה הגבוהה או כל הצעה שהיא.

מועדי המכרזים ומיקומם

המכרזים מתקיימים לסירוגין כל 3 שבועות ל- 3 ימים של תצוגה בהם כל המעונין יכול לגשת ולתת הצעה לכל רכב.
המועדים המדויקים לכל מכרז ולמיקומם מתפרסמים בעיתונות הארצית, באתר החברה ובמדיות החברתיות.

מקור הפריטים הנמכרים

חברת סנקאר מספקת שירותי אחסון ומכירה לגורמים ממשלתיים/ולחברות  הבאים:

  • משרד המשפטים - אגף ההוצל"פ, מנהל קנסות, האפוטרופוס הכללי.
  • משרד האוצר -אגף מס הכנסה-מע"מ ומס רכוש.
  • המוסד לביטוח לאומי אגף ההוצל"פ.
  • המשרד לאיכות הסביבה
  • רשות הטבע והגנים

רכבים שמקורם בהוצל”פ ובאגף מס הכנסה ומע”מ הנם רכבים מעוקלים