מחירון אחסנה רשות האכיפה והגבייה

אחסנה ליום אופנוע   17 ₪
אחסנה ליום רכב פרטי עד 4 טון 42 ₪
אחסנה ליום רכב מסחרי מעל 4 טון 106 ₪
פתיחת תיק 150 ₪
המחירים הנ”ל אינם כוללים מע”מ

reshut-akifa

מחירון אחסנה/גרירה משטרת ישראל

אחסנה ליום רכב פרטי עד 4 טון 31 ₪
אחסנה ליום רכב מסחרי מעל 4 טון 26.50 ₪
גרירה רכב עד 4 טון 302 ₪
גרירה רכב מעל 4 טון 453 ₪
תוס’ שבת/לילה 30%
הסכומים הנ”ל אינם כוללים מע”מ

mishtara

מחירון אחסנה/גרירה רשות המיסים

אחסנה ליום דו גלגלי  15 ₪
אחסנה ליום רכב פרטי עד 4 טון 42 ₪
אחסנה ליום רכב מסחרי מעל 4 טון 105 ₪
גרירה רכב פרטי עד 35 ק”מ 423 ₪ מסחרי מעל 4 טון 1005 ₪
גרירה רכב פרטי עד 50 ק”מ 503 ₪ מסחרי מעל 4 טון 1111 ₪
גרירה רכב פרטי עד 75 ק”מ 582 ₪ מסחרי מעל 4 טון 1302 ₪
גרירה רכב פרטי מעל 76 ק”מ 656 ₪ מסחרי מעל 4 טון 1481 ₪
עלות פריצה 159 ₪ פתיחת תיק 150 ₪
הסכומים הנ”ל אינם כוללים מע”מ

reshut-a-misim

מחירון אחסנה/גרירה המשרד לאיכות הסביבה

אחסנה ליום רכב פרטי עד 4 טון ליום 42 ₪
אחסנה ליום רכב מסחרי מעל 4 טון ליום  72 ₪
גרירה רכב פרטי עד 4 טון 452 ₪
גרירה רכב מסחרי מעל 4 טון 1698 ₪
הסכומים הנ”ל אינם כוללים מע”מ

hamisrad-hagna0hasbiba

מחירון אחסנה/גרירה המוסד לביטוח לאומי

אחסנה ליום דו גלגלי  15 ₪
אחסנה ליום רכב פרטי עד 4 טון 42 ₪
אחסנה ליום רכב מסחרי מעל 4 טון 105 ₪
גרירה רכב פרטי עד 35 ק”מ 423 ₪ מסחרי מעל 4 טון 1005 ₪
גרירה רכב פרטי עד 50 ק”מ 503 ₪ מסחרי מעל 4 טון 1111 ₪
גרירה רכב פרטי עד 75 ק”מ 582 ₪ מסחרי מעל 4 טון 1302 ₪
גרירה רכב פרטי מעל 76 ק”מ 656 ₪ מסחרי מעל 4 טון 1481 ₪
עלות פריצה 159 ₪ פתיחת תיק 150 ₪
הסכומים הנ”ל אינם כוללים מע”מ

המוסד לביתוח לאומי